SerwisCO 1.5

Funkcje aplikacji

 • kartoteka klientów
 • pokazywanie mapy z lokalizacją klienta (na podstawie wprowadzonego adresu)
 • lista urządzeń z informacją o dniach pozostałych do przeglądu
 • lista urządzeń, którym upłynął przegląd
 • lista urządzeń o nadchodzącym przeglądzie w najbliższych 30 dniach
 • lista planowanych do przeglądu urządzeń
 • wydruk zaznaczonych urządzeń dla serwisanta
 • lista zleceń serwisowych
 • uruchomienie, przegląd, naprawa, odmowa przeglądu kotła
 • planowanie przeglądów
 • historia zleceń serwisowych dla klienta, urządzenia
 • kartoteka pracowników
 • kartoteka użytkowników wraz z definicją uprawnień

Przykładowe ekrany

lista urzadzeń

szczegółowe dane o kliencie

Lista zmian w oprogramowaniu

  2010-09-16
 • zmiany w wyświetlaniu listy urządzen w formualrzu klienta
 • dodanie możliwości wyłączania, likwidacji urządzeń podrzednych
 • dodanie możliwości usuwania zleceń serwisowych z formularza klienta
 • dodanie LP do listy klientów
 • dodanie dodatkowych dwóch pól na numery telefonów klienta
  2010-08-09
 • zmiana nazewnictwa
 • poprawki w liście urządeń i w liście klientów
 • dodanie obsługi urządzeń podrzędnych
  2010-05-21
 • dodanie do urządzenia informacji o typie i rodzaju paliwa
 • poprawienie wyświetlania informacji o kliencie
 • poprawienie wyświetlania list urządzeń
 • filtrowanie listy klientów i urządzeń po numerze telefonu klienta
  2019-09-20
 • zmiana inrterfejsu na responsywny w oparciu o Bootstrap 4.x

Cennik (ceny netto)

  Opcja 1
 • Instalacja aplikacji w domenie firma.serwis-co.pl + abonament za 1 rok - 500 zł
 • Abonament za 1 rok - 200 zł
  Opcja 2
 • Instalacja aplikacji w domenie firma.serwis-co.pl + abonament za 1 rok - 1000 zł
 • Abonament za 1 rok - 100 zł
Wykonanie importu danych z istniejącego systemu klienta (np. kontrahenci) - do uzgodnienia Powyższe ceny mogą ulec zmianie po indywidualnych negocjacjach.