SerwisCO 2.0

Funkcje aplikacji

 • kartoteka klientów
 • pokazywanie mapy z lokalizacją klienta (na podstawie wprowadzonego adresu)
 • lista urządzeń z informacją o dniach pozostałych do przeglądu
 • lista urządzeń, którym upłynął przegląd
 • lista urządzeń o nadchodzącym przeglądzie w najbliższych 30 dniach
 • lista planowanych do przeglądu urządzeń
 • wydruk planowanych zleceń dla serwisantów
 • lista zleceń serwisowych
 • ewidencja części zużytych przy zleceniu
 • uruchomienie, przegląd, naprawa, odmowa przeglądu kotła
 • planowanie zleceń
 • historia zleceń serwisowych dla klienta, urządzenia
 • kartoteka pracowników
 • kartoteka użytkowników wraz z definicją uprawnień
 • wydruki w formacie PDF

Lista zmian w oprogramowaniu

  2011-08-16
 • uruchomienie wersji 2.0

Cennik (ceny netto)

 • Instalacja aplikacji w domenie firma.serwis-co.pl + abonament za 1 rok - 950 zł
 • Abonament za roczne utrzymanie aplikacji - 100 zł
Wykonanie importu danych lub integracja z istniejącego systemu klienta (np. kontrahenci, urządzenia) - do uzgodnienia Powyższe ceny mogą ulec zmianie po indywidualnych negocjacjach.

Przykładowe ekrany

Lista klientów
lista urzadzeń

Edycja klienta
lista klientów

Urządzenia klienta
lista urzadzeń

Lokalizacja klienta
klient - lokalizajca na mapie

Lista urządzeń
lista urzadzeń

Lista zleceń
lista klientów

Widok zlecenia
lista urzadzeń

Praconik - uprawnienia
lista klientów